Aanmelden Vriend van het Hertenkamp

Jaarlijkse vaste bijdrage - Graag maken we u er op attent dat de mogelijkheid voor ons om het bedrag van uw donatie van uw rekening af te schrijven, nog niet effectief is. Hier werken wij nog aan. Daarom verzoek ik u om deze keer het bedrag op onze rekening over te maken: Stichting Vrienden van het Hertenkamp IBAN NL07 INGB 000 693 3260.
Vul alleen cijfers in, leestekens worden niet geaccepteerd
dd-mm-jj
NL-xx-BANK-xxxx-xxx-xxx