Skip to content

Donateurs Hertenkamp Bloemendaal

Zonder hun giften zou het hertenkamp niet kunnen voortbestaan

Donateurs

Donateurs en begunstigers zijn belangrijk, zonder hun giften zou het Hertenkamp niet kunnen voortbestaan.

Mede door de bijzondere giften van particulieren, scholen en bedrijven is het mogelijk dat iedereen hopelijk nog lang kan genieten van het Hertenkamp. Wilt u helpen het voortbestaan van het Hertenkamp veilig te stellen? Word dan donateur! Voor een donateurschap kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier.

Wij zijn ook heel erg blij met een eenmalige bijdrage.

Scan de QR-code voor een eenmalige donatie.

Stichting Vrienden Van Het Hertenkamp

Als u ons jaarlijks wilt steunen met een bedrag van minimaal €36,00 treedt u toe tot de “Vrienden van het Hertenkamp”. Voor deze Vrienden organiseren wij jaarlijks een informeel samenzijn waarbij u een kijkje kunt nemen in het Hertenkamp en een praatje maken met de beheerder en de vrijwilligers.

Donateurs en Vrienden ontvangen ieder jaar rond Pasen een betalingsverzoek en een nieuwsbrief met informatie over het Hertenkamp.

Ook donateur of vriend worden? vul het aanmeldformulier in.

Herten bij de hertenstal in het Hertenkamp Bloemendaal
Hertenjong ontspant samen met een kip in het Hertenkamp Bloemendaal

Belastingdienst en ANBI

Stichting Vrienden van het Hertenkamp is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij de link naar de gegevens van onze ANBI stichting. Hertenkamp 2020 ANBI info
Dit betekent dat uw gift aan deze stichting vrij is van schenkingsrecht en dat u uw gift kunt aftrekken van de belasting als u voldoet aan de door de belastingdienst gestelde voorwaarden.

Vanaf 2014 is uw gift een periodieke gift als u via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging, waaraan u de gift doet laat vastleggen, dat u tenminste vijf jaar achter elkaar een even hoog bedrag overmaakt aan die instelling of vereniging. Daarvoor kunt u bijgevoegd document gebruiken: Periodieke gift. Dit document vindt u ook op de website van de belastingdienst. Ons postadres is: Zomerzorgerlaan 13, 2061 CW Bloemendaal.
Op de website van de belastingdienst (belastingdienst.nl/giften) kunt u lezen wat de ANBI status voor u en voor ons kan betekenen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van het Hertenkamp via info@hertenkampbloemendaal.nl. Door hier te klikken, krijgt u inzage in de meest recente jaarcijfers van onze Stichting.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming informeren wij u welke gegevens wij van u opgeslagen hebben en welke maatregelen wij getroffen hebben om uw gegevens te beschermen. Dat kunt u terug vinden in onze Privacy verklaring. Met het verzenden van het aanmeld formulier nemen wij aan dat u kennis heeft genomen van ons Privacy Beleid en ons toestemming geeft uw gegevens te gebruiken en te verwerken.