Hertenkamp Bloemendaal | Historie
2
page-template-default,page,page-id-2,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-7.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

Historie

De geschiedenis van het Hertenkamp begon in 1920 toen de gemeente Bloemendaal het voormalige Saxenburger bos aankocht. De Haarlemse tuinarchitect Leonard Springer kreeg de opdracht om de paden en wegen in het bos een beter verloop te geven. In 1929 begon de gemeente met de aanleg van het huidige Hertenkamp.

De Hertenkamp zou in de omgeving komen van de zogenaamde ‘Kom van Saxenburg’. Dit is de ovale vijver die binnen de grenzen van het kamp zou komen te liggen en die toen zijn huidige vorm kreeg inclusief een waterval.

Het dierenverblijf, het zogenaamde ‘Batak huisje’, werd in 1929 gerealiseerd en ook de ijzeren omrastering werd geplaatst. Wat de dieren betreft: een aantal werd geschonken en een aantal gekocht.

In  1978 wordt er in de gemeente besproken of verhoging van de uitgaven ter handhaving van het Hertenkamp nog wel verantwoord te noemen is. Helaas blijft de geschiedenis zich herhalen.

Sluiting Hertenkamp dreigt

Begin jaren negentig bestonden er vergaande plannen om het Hertenkamp te sluiten vanwege een groot financieel tekort op de begroting. Wellicht rekende de gemeente op particulier initiatief. Dat kwam er inderdaad.
Het kon toch niet zo zijn  dat deze unieke plek in het Bloemendaalse bos verloren zou gaan. Na publicatie over mogelijke sluiting komt begin jaren negentig een zeer groot aantal Bloemendalers in het geweer en ook de ‘Stichting Ons Bloemendaal’ roert zich. Heel veel brieven en handtekeningen heeft de toenmalige gemeenteraad mogen ontvangen tegen de sluiting van de Hertenkamp.

Vrienden van de Hertenkamp

Dit alles resulteert in de stichting ‘Vrienden van het Hertenkamp’, die op 20 mei 1994 wordt opgericht.
De stichting nam het dagelijks onderhoud van het kamp op zich.
De stichting ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente en de gemeente regelt het groot onderhoud van de stal en het bomenbestand.
De heer Dick Verkaik wordt in 1992 de eerste vrijwillige beheerder van het Hertenkamp, hij wist ook de Rotary Club Bloemendaal voor zijn karretje te spannen.

De Rotary zegde een financiële bijdrage toe voor de restauratie van het hertenhuisje en biedt jaarlijks hand- en spandiensten bij periodieke grote schoonmaakbeurten.
In de gemeentelijke begroting wordt een post ingeruimd voor het bekostigen van veevoer, graszaad en medische hulp.