Skip to content

Historie Hertenkamp Bloemendaal

De geschiedenis van het Hertenkamp begon in 1920

EEN EEUW HET HART VAN HET DORP

1920, Bloemendaal

De geschiedenis van de Hertenkamp begint in 1920 toen de gemeente Bloemendaal het voormalige Saxenburger bos aankocht. De Haarlemse tuinarchitect Leonard Springer kreeg de opdracht om de paden en wegen in het bos een beter verloop te geven. In 1929 begon de gemeente met de aanleg van de huidige Hertenkamp.

De Hertenkamp zou in de omgeving komen van de zogenaamde ‘Kom van Saxenburg’. Dit is de ovale vijver die binnen de grenzen van het kamp zou komen te liggen en die toen zijn huidige vorm kreeg inclusief een waterval.

Het dierenverblijf, het zogenaamde Batak huisje, werden in 1929 gerealiseerd en ook de ijzeren omrastering werd geplaatst. Wat de dieren betreft: een aantal werd geschonken en een aantal gekocht. In  1978 werd er in de gemeente besproken of verhoging van de uitgaven ter handhaving van de Hertenkamp nog wel verantwoord te noemen is. Helaas zal dit vraagstuk vaker voorkomen.

Batakhuisje in aanbouw 1929
Batakhuisje in aanbouw, 1929
Herten in de jaren 90, historie Hertenkamp bloemendaal

Sluiting Hertenkamp dreigt

Begin jaren negentig bestonden er vergaande plannen om de Hertenkamp te sluiten vanwege een groot financieel tekort op de begroting. Wellicht rekende de gemeente op particulier initiatief. Dat kwam er inderdaad.

Het kon toch niet zo zijn  dat deze unieke plek in het Bloemendaalse bos verloren zou gaan. Na publicatie over mogelijke sluiting komt begin jaren negentig een zeer groot aantal Bloemendalers in het geweer en ook de Stichting Ons Bloemendaal roert zich. Heel veel brieven en handtekeningen heeft de toenmalige gemeenteraad mogen ontvangen tegen de sluiting van de Hertenkamp.

Vrienden van het Hertenkamp

Dit alles resulteert in de Stichting Vrienden van de Hertenkamp, die op 20 mei 1994 wordt opgericht.

De Stichting heeft de dagelijkse verzorging van de dieren en het onderhoud van het kamp op zich genomen. Daarvoor worden natuurlijk kosten gemaakt, onder andere voor de aanschaf van veevoer, hooi en stro en het afvoeren van mest maar ook voor de dierenarts en medicijnen. Het geld dat hiervoor nodig is wordt opgebracht door de donateurs van onze Stichting en af en toe ontvangt de Stichting een legaat. Daarnaast krijgt de Stichting een bijdrage in de kosten van de gemeente.

De opstallen en de grond zijn eigendom van de Gemeente Bloemendaal en zij zorgt voor het groot onderhoud van de Hertenkamp.

de heer Baas van Oyen voert de herten
de heer Baas van Oyen